• Escolta – Orientació – Tractament

    Quan apareix el malestar emocional i aquest està permanentment instal·lat comprimint el potencial que no flueix adequadament, s'ha d'intentar no acostumar-se, com si aquesta fos la forma normal de viure.

    És possible investigar les causes que el produeixen, que poden ser de diversa índole, així com la història particular i irrepetible de cada persona, que sol condicionar la forma de posicionament en la vida i el tipus de relació amb els altres.

  • Sol·licitar una consulta a temps és el primer pas en el camí, no només per alleugerir la càrrega sinó per fer prevenció de futur.

  • Acreditacions professionals