L'AMBIENT LABORAL I EL MALESTAR EMOCIONAL

17/04/2024
Gemma Cánovas Sau

Amb força freqüència s'observa com afecta a l'equilibri psicològic determinades situacions negatives en el context laboral-professional, com: horaris exhaustius, pressions desmesurades, salaris per sota del que és just, obstacles per conciliar...

En aquest tipus de situacions si es suporten per temps prolongat es pot instal·lar derivat d'un estrès cronificat, l'anomenat burnout (o síndrome de cremat) que es manifesta a través de símptomes com:

- Fatiga persistent

- Insomni

- Molèsties gastrointestinals

- Desmotivació generalitzada

- Irritabilitat

- Dificultats per a la concentració

Etc...

A més poden afegir-se en funció de cada persona i les seves característiques de personalitat: una baixa autovaloració del si mateix/a, una instal·lació de l'ideal de poder arribar a tot o donar la talla per complaure als altres, cosa que mai no es compleix (caps, companys....)que sol anar connectat amb la recerca de complaença cap a la família d'origen la qual cosa produeix més intensitat de simptomatologia que condueix alhora al consum de psicofàrmacs receptats pels metges.

Davant d'aquestes situacions és recomanable abans d'arribar a un deteriorament de la salut global psicofísica, valorar les diferents opcions per sortir de l'atzucac, prendre perspectiva i si els recursos no fossin suficients comptar amb l'ajuda de sessions de psicoteràpia o psicoanàlisi.