Docència

  • Docent Formació Continuada col·laboradora Fac. Psicologia Blanquerna - R. Llull impartint cursos en formació continuada en àrees: adopció, atenció psicosocial a mares, diversitat familiar i adolescència. Docent impartint classes en postgrau sobre Psicologia Evolutiva: 2000-2008.
  • Docent en Formació continuada Col. de Psicologia de Catalunya (COPC) Barcelona i Girona. Cursos en àrees: “La construcció dels vincles afectius i l’atenció psicosocial a mares”: 2000-2013.
  • Conferenciant i formadora de grups de mares i pares en procés d'adopció i postadopció; formació adreçada a families monoparentals; ADDIF: 2000-2019.
  • Formadora cursos Diputació de Barcelona a funcionaris dels Ajuntaments de Viladecans i Terrassa sobre àrees: “gestió de les emocions” i “capacitat empàtica”: 2015-2016.
  • Formadora Entitat Àmbit María Corral en àrees: “equilibri emocional”; “gestió dels dols”: 2010-2020.
  • Formadora tallers adreçats a professionals de l'Institut Català de les Dones en àrees: prevenció de violència de gènere, prevenció i reparació agressions sexuals i autoestima dones: 2015-2019.  
  • Conferenciant i docent formació continuada ACPP en àrees: psicologia de les dones, enfocament de gènere i prevenció (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) 2019-2020.