Experiència professional

 • Consulta privada des de l'any 1985.
 • Psicòloga consultora centres educatius Educació Infantil i Ed. Primària: 1979-1993.
 • Consultora i formadora a famílies en ADDIF (adopció i acolliment): 2000-2019.
 • Psicòloga-Psicoterapeuta centre psicopedagògic CAPI (Cornellà de Llobregat): 1993-2000.
 • Col·laboradora tècnica Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones: 2003-2019.
 • Tallerista PIADS (Ajuntament BCN) 2005-2010 i Cases Acollida Catalunya (ACPF) 2006-2009.
 • Psicòloga SAV (Fiscalia Barcelona-ICD): 2005-2013 / 2015-2018.
 • Psicòloga-Psicoterapeuta Centre Municipal d'Atenció a la Dona (Ajuntament Sta. Perpetua, Barcelona) 2002-2004.
 • Membre col·laboradora tallerista de CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) des de l'any 2000.
 • Psicòloga Institut Català de les Dones - Fundació Salut i Comunitat: 2015-2020.
 • Coordinadora Grup de Treball Dona, Consell Benestar Social, Ajuntament de Barcelona: 2012-2014.
 • Coordinadora Grup de Treball “Psicoanàlisis i Tècniques de Reproducció Assistida" (COPC): 2000-2005.
 • Coordinadora del Grup de Treball: “Dona i Literatura”, Secció Psicologia de la Dona (COPC) 2006-2010.
 • Membre Junta Secció Psicologia de la Dona (Col. Oficial de Psicologia de Catalunya) 2003-2009.
 • Membre Secció Psicologia de la Dona (Col. Oficial de Psicologia de Catalunya) 2005-2021.
 • Membre Secció Psicologia Clínica (Col. Oficial de Psicologia de Catalunya) 1995-2021.
 • Membre Grup de Treball: "Psicoanàlisis i Societat" (Secció Psicologia Clínica COPC) 2021.
 • Membre Junta ACPP Coord. Vocalía científica i de publicacions 2020, 2021.

 

 

 

PREMI COL·LABORADORES: "Asociación de Ayuda a la Mujer La Pizarra de Raimunda"

Barcelona, 2007.