DONES I GÈNERE

Actualment les dones es troben sotmeses amb freqüència a un ritme de vida que comporta desgast psicològic i dificultat per trobar l'espai propi intern a causa d'un conjunt de factors subjectius i també de gènere*:

  • Dificultats per conciliar la vida laboral i la vida familiar en el context d'un món empresarial pensat per a homes que tradicionalment s'han desvinculat de l'atenció a la llar i de la cura de les persones produint un desgast psicofísic.
  • Repercussió dels missatges socials contradictoris que fan que se sentin pressionades o qüestionades per ser "dones 10", per rendir al màxim, pel risc de perdre la feina o a l'hora d'optar per dedicar-se als fills durant un temps, segons sigui la seva decisió en base als seus criteris o circumstàncies personal.
  • Estar influïdes per determinades experiències vitals des de la infància i/o adolescència, degut a vincles afectius deficitaris amb la família d'origen i, especialment, en la transmissió generacional d'arquetips de mare a filla, que pot influir en el fet de patir baixa autoestima, dificultats en la comunicació, establir límits, etc. i que generen malestar emocional i/o corporal.

És fonamental que les dones, des de l’adolescència fins a l'etapa de maduresa, puguin consultar per rebre atenció, escolta i assessorament preventiu per part de professionals especialitzats. També que, quan calgui, puguin emprendre un tractament psicoterapèutic que possibiliti una millora de la seva qualitat de vida.

Partint de l'escolta, de crear un espai per la paraula i de la intersecció del coneixement clínic i un enfocament de gènere, es planteja l'abordatge d'estats d'angoixa, ansietat, fòbies, inseguretat, depressió, etc. i es promou la descodificació del símptoma per facilitar l'alleugeriment d'un malestar que no serveix de res dissimular, ja que les estadístiques indiquen que la població femenina és la més medicada amb ansiolítics i antidepressius. 

*El concepte gènere entés com determinades influències socioculturals poden obstaculitzar el desenvolupament de la pròpia identitat com a dones.