Escolta – Orientació – Tractament

Quan estan presents senyals de malestar emocional com ara: estats d'ansietat, crisis d'angoixa, fòbies, baixa autoestima, desmotivació, dificultat per establir vincles saludables, estrès permanent, inhibició social, trastorn psicòtic, anorèxia lleu, etc. És important donar la possibilitat de posar en paraules –en el marc d'una psicoteràpia– el que s’està sentint, per així poder elaborar adequadament aspectes del món afectiu que poden generar confusió, ja que el pensament racional i la voluntat no sempre són suficients per aconseguir l'equilibri intern.