Existeix la possibilitat de reservar hora per realitzar atenció psicològica telemàtica via telèfon o videotrucada (Skype, Zoom, Google Meet, etc.) per persones que tinguin dificultats per desplaçar-se a la consulta, horaris complicats de feina o per motius de conciliació amb vida laboral/familiar.

També s'ofereix a les persones que vulguin demanar una primera visita amb aquests sistemes, abans de decidir si volen seguir l'atenció de forma presencial.

Per reservar hora cal omplir aquest formulari indicant el sistema en que prefereixen realitzar l'atenció, el seu usuari en el cas que sigui videotrucada, els motius de consulta i la seva disponibilitat.

Sistema de contacte*