Supervisions

Supervisions clíniques individuals i/o col·lectives dirigides a professionals privats o institucionals en els àmbits següents: atenció a les dones, violència de gènere, maternitat i criança, adopció i reproducció assistida.

Els professionals que atenen a les persones en les seves consultes o treballs en àmbits institucionals, de vegades han de trobar un espai per revisar les seves intervencions i analitzar les característiques rellevants de cada fotograma, preservant el codi deontològic.

Supervisions a equips professionals en els següents àmbits:

  • Prevenció en violència de gènere en àmbits d’atenció a les dones: SIE, PIADS, Cases d’acollida i d’altres serveis especialitzats.
  • Assessorament a equips i professionals d’Espais Familiars per atencions a famílies, mares, pares.
  • Assessorament a professionals que treballen en l'àmbit de l’adopció, acolliment o reproducció assistida.

Les supervisions conduïdes per professionals experimentats, en l’àmbit de la psicologia són una eina de treball professional que té per objectius:

En l’àrea clínica:

  • Facilitar la comprensió dels processos d’atenció psicològica que condueixen els psicoterapeutes i que precisen d’un espai –sempre preservant la privacitat dels pacients– per ajudar a prendre perspectiva i valorar si la direcció de la cura està degudament enfocada.

En l’àrea psicosocial:

  • Espais per valorar els tipus de demandes de les persones ateses en diversos dispositius assistencials tant a nivell individual com de grup, el grau de satisfacció de les persones ateses, tipus de problemàtiques més freqüents, etc., per tal de millorar els tipus de serveis.

El valor de la prevenció:

La prevenció és fonamental a l’hora d’evitar la cronificació del patiment emocional i una funció primordial de l’exercici de la psicologia clínica és intervenir a temps per tractar d’influir, en la mesura del possible, en promoure la salut mental de les persones i alleugerir el patiment innecessari.

Les supervisions per tant entren també a dins de l’àrea de la prevenció.