MATERNITAT

Orientació i seguiment psicològic de mares

El naixement psicològic d'una mare és més llarg i té més fases que simplement el treball de donar a llum. Cal trobar un espai per donar pas a la paraula a partir de la reflexió respecte l'estat anímic de les mares amb fills/es en diferents etapes evolutives. 

Abans de la criança i durant l’embaràs és produeix una transformació de la identitat de la dona i això repercuteix en com es construeix el vincle afectiu amb els fills.

  • Etapa de l'embaràs, part i post part: elaboració de la nova identitat de la dona-mare. Transformació de la identitat. La mare com a filla i els missatges rebuts.
  • La reconciliació de la maternitat i com trobar l'espai propi necessari.
  • Dificultats dels vincles afectius en la primera infància 0-5 anys. La capacitat empàtica.
  • Conflictes de comunicació i vincles amb fills/es: 6-12 anys i a la pubertat.
  • Aspectes concrets de la maternitat adoptiva.
  • Aspectes concrets de la criança en famílies monoparentals.
  • Maternitat i processos de crisi/separació de parella. Repercussions en la relació amb els fills.

Llibre: El oficio de ser madre. La construcción de la maternidad.

Aquest llibre és el producte d'un recorregut professional i també personal. La idea d'escriure va començar a gestar-se molt abans de la meva maternitat, prenent forma progressivament, després de moltes reflexions que m'anaven conduint a les qüestions següents: generalment es tracta d'alliçonar a les mares, culpabilitzar-les, se les venera o se les o degrada, es fa la pedagogia enganyosa perquè compleixin com a mares d'acord amb uns esquemes preestablerts sense qüestionar el subjecte dona que batega dins de cadascuna d'elles, de nosaltres. Les mares d'avui formen part d'un generació-frontissa, són hereves d’èpoques en què s'inculcava la dedicació absoluta als fills, d'altra banda, s'incorporen nous referents que atorguen un paper actiu a la dona, tot i això sense que s’hagin produït encara unes transformacions estructurals, que permetin realment unes condicions dignes per dur a terme l’exercici de la criança amb la responsabilitat que requereix, sense renunciar de forma permanent a la realització d'altres àrees de la vida.

LLIBRE TRADUÏT TAMBÉ AL COREÀ L'ANY 2010.