Col·laboracions actuals amb entitats professionals:

Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris