LES RELACIONS LÍQUIDES

18/01/2023
Gemma Cànovas Sau

D'uns anys cap aquí les relacions entre les persones han anat lliscant socialment parlant cap a un estil líquid, tal com ho va definir l'eminent sociòleg Z. Bauman, entenent per aquest concepte la inconsistència i la fluctuació dels vincles.

D'uns anys cap aquí les relacions entre les persones han anat lliscant socialment parlant cap a un estil líquid, tal com ho va definir l'eminent sociòleg Z.Bauman, entenent per aquest concepte la inconsistència i la fluctuació dels vincles. L'absència o disminució de la comunicació personal directa se substitueix freqüentment per interaccions a les xarxes socials: WhatsApp, Facebook, Tik-Tok, Instagram....que en si poden ser un bon complement que aporti informació, però no substitutius com sistema de la presencialitat.

En l'àmbit especialment de les relacions familiars o d'amistat, el seu abús pot conduir a sensacions de soledat o aïllament que perjudiquen la salut mental, si a més a més s'afegeix aquest estil habitual de comunicació per pantalla a determinades problemàtiques de personalitat que pateixen algunes persones com ara : fòbia social, baixa autoestima, inseguretat... hi ha el risc que la tendència al replegament es retroalimenti.

Les xarxes es poden convertir en aparadors oberts les 24 h on es mostren imatges forçades de plenitud, alegria permanent, exalçament de la imatge corporal etc. que no sempre es corresponen amb la realitat que viu el subjecte, creant percepcions distorsionades i falses, alhora això pot incrementar la sensació de distància comunicacional amb els altres i insatisfacció permanent, ja sigui el nucli familiar, amistats, entorn laboral o acadèmic.

La inconsistència dels vincles es reflecteix moltes vegades també en les relacions de parella, en què el compromís es construeix sobre bases febles i fins i tot de caràcter utilitarista com s'assenyala al llibre Amor líquido.Sobre la fragilitat dels vincles humans ( Z.Bauman) podent entrar en un cercle viciós en què els contactes són potencialment substituïbles amb rapidesa, ia aquesta mateixa velocitat deixen un rastre emocional de buit existencial.Conèixer algú “en un clic” es presenta en la mateixa sèrie com si fos la adquisió d'un objecte, però els éssers humans necessiten temps, paraules i coneixements profunds per a construccions relacionals més sòlides.

El bon ús que la tecnologia posa al nostre abast passa inevitablement en pro de la salut mental, per posar límits, acotar-la i que no es converteixi en el vedell d'or dels nostres temps.