LA HISTÒRIA VITAL

10/08/2020
Gemma Cànovas Sau

La història personal és fonamental per entendre millor la forma de percebre la realitat i les relacions amb els altres. La història no condiciona de forma absoluta el present, però si pot influir en que es produeixin determinades repeticions a la vida.

La importància de la història vital, els tipus de vincles amb las figures parentals, així com la influència de l’ entorn sòcio-cultural, configuren un conjunt de variables que aporten informació valuosa a la hora de realitzar diagnòstics y línies de tractament quan es reben consultes per indicadors de malestar emocional.

Ningú parteix de zero en la vida, des de la primera infància o fins i tot des de la vida intrauterina, es van teixint un conjunt d’ expectatives, ideals, rols assignats... que influiran en la construcció de la identitat.

Hi han etapes molt significatives en el procés de maduració psicoevolutiva: la primera infància que comprèn fins els 4/5 anys aproximadament, en que es constitueixen las bases del Jo, i les fases de la pubertat-adolescència, que suposen una nova volta en espiral para la constitució de la identitat dels subjectes.

Freud va parlar de la necessària construcció de la novela familiar, es a dir como s’han arribat a articular las interacciones comunicatives y rols assignats en la dinàmica familiar al llarg del temps, no es pot oblidar que les mares y els pares, o las persones que han exercit aquesta funció -siguin o no biològics- son també fills i filles connectats a la seva genealogia.

La estructura familiar pot aportar una base ferma y necessària, però també en ocasions generar pertorbadores inseguretats o inestabilitats, degut a conflictes no resolts que es van transmeten de generació en generació.

Hi ha pesos dels altres, invisibles però existents, que no permeten a moltes persones que flueixi el seu potencial i es troben com un vehicle que intenta avançar amb el freno posat. La capacitat de resiliència individual juga afortunadament a favor, però no sempre es suficient para desfer els nusos esmentats, llavors sorgeix la possibilitat de consultar a nivell professional.