DESIG DE MATERNITAT?

26/08/2021
Gemma Cánovas Sau

Normalment quan el rellotge biològic dona pressa, les dones es plantegen la possibilitat de ser o no ser mare i és important que puguin reflexionar sobre quin tipus d'expectatives o ideals tenen al respecte.

El desig de ser mare en ocasions es pot confondre amb un manament de tipus inconscient, ja que dona i maternitat han anat lligats al llarg dels segles, fins al punt de definir la identitat de les dones, per això és important que cadascuna en alguna etapa de la seva vida, normalment quan el rellotge biològic dona pressa, es plantegi la possibilitat de ser o no ser mare, pugui reflexionar sobre que tipus d'expectatives o ideals té al respecte.

Cada dona és filla d'una mare i aquesta a la vegada filla d'una altra mare, per tant la història personal i intransferible de com s'han construït els vincles afectius amb la figura materna, les identificacions amb certs trets de la seva personalitat, i la percepció de la mare com a dona, també podran influir en la valoració d'aquesta decisió tan important, a més, és clar, d'altres factors com son: les vivències de relacions de parella, els missatges socioculturals etc.

L'elecció d'arribar a ser mare ja sigui per la via biològica o adoptiva, implica una gran responsabilitat sense menysvalorar la implicació paterna. És tracta d’una construcció progressiva. Las mares tenen una gran influència en els seus fills/es  a través de la transmissió dels seus valors, la comunicació ... cal sembrar aquesta llavor composta d’empatia, així com de perseverança en el temps, encara que mai s'aconsegueix l'ideal, ja que com assenyalava Winicott es suficient amb que la mare sigui prou bona, és a dir no perfecta, tal objectiu ha d'anar “embolicat” no només d'inevitables esforços, sinó esquitxat de satisfaccions que es relacionen amb la vivència transcendent d'acompanyar a un ésser humà en la construcció del seu identitat.

Per aquest camí cal així mateix vetllar per la salut  emocional ,que cada dona s'atorgui el lloc intern que li correspongui com a subjecte, i pugui equilibrar en la mesura del possible escoltar les seves necessitats personals i assumir els seus límits, per no lliscar en el perillós camí de cuidar l'altre i descuidar-se a si mateixa, que tants problemes sabem que pot ocasionar a la llarga  a nivell emocional com psicofísic.

En els temps actuals en què la societat líquida tendeix a desdibuixar referents, posar de relleu i  donar visibilitat a  la gran importància de la maternitat escollida, és tot un repte i  molt necessari per a la societat en el seu conjunt ja que la descendència serà la generació adulta del futur.